ராச்சஸ்டர் வட்டாரத் தமிழர் அமைப்பு

The Tamils of Greater Rochester (501) (C) (3) Tax-exempted Public Charity

பார்க்க.. படிக்க..

Tuesday, September 15, 2020

Saturday, August 22, 2020

காவல்துறையின் கொடுங்கரம் - வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம்

5:45 PM
அப்பாவிப் பொதுமக்கள், சிறுபான்மை, பழங்குடி மக்களை நோக்கி மட்டுமே நீளும் காவல்துறையின் கொடுங்கரம் நாம் அறிந்ததே. அதற்கு அமெரிக்காவும் விதி...

Tuesday, October 22, 2019

Thursday, February 28, 2019

அமைப்பின் இரண்டாம் ஆண்டு விழா - கலை நிகழ்ச்சிகள் பதிய அழைப்பு

10:39 PM
நண்பர்களே! ராச்சஸ்டர் வட்டாரத் தமிழர் அமைப்பின் அடுத்த குடும்ப விழாவை கொண்டாட தயாரா? நாம் அனைவரும் சந்தித்து புதிய நண்பர்களை ஏற்படுத்திக...

Monday, February 25, 2019

ராச்சஸ்டர் வட்டாரத் தமிழர் அமைப்பின் சார்பில் பொங்கல் திருவிழா

8:18 PM
ராச்சஸ்டர் வட்டாரத் தமிழர் அமைப்பின் சார்பில் பொங்கல் திருவிழா, கடந்த 19 ஜனவரி, தை 5 ஆம் நாள், இந்திய சமூக நடுவத்தில் வெகு விமரிசையாகக்...

Saturday, December 8, 2018

Cauvery management board - Sangam of tamils in rochester ny